[1]
Korzhov, Y., Lobova, G., Isaev, V., Starikov, A. and Kuzina, M. 2020. Hydrocarbons genesis of pre-Jurassic complex in Khanty-Mansiysk field (the zone of West Siberian plate local compression). Geofizicheskiy Zhurnal. 42, 5 (Nov. 2020), 130–147. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i5.2020.215076.