[1]
Hlavatskyi, D. , Stepanchuk, V. , Kuzina, D. , Poliachenko, I. , Shpyra, V. , Skarboviychuk, T. , Yakukhno, V. and Bakhmutov, V. 2021. Rock magnetic and palaeomagnetic studies of loess-palaesol sections — Lower Palaeolithic sites within the Southern Bug Valley (Medzhybizh, Holovchyntsi). Geofizicheskiy Zhurnal. 43, 1 (Mar. 2021), 3–37. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v43i1.2021.225539.