[1]
Shchyptsov О. 2021. Digital vector of Ukraine development: formation of national industry of oceanographic geospatial data. Geofizicheskiy Zhurnal. 43, 1 (Mar. 2021), 266–275. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v43i1.2021.225553.