[1]
Hlavatskyi , D.V. , Gerasimenko, N. , Bakhmutov, V. , Bonchkovskyi, O. , Poliachenko, I. , Shpyra, V. , Mychak, S. , Kravchuk, I. and Cherkes, S. 2021. Significance of the Ukrainian loess-palaeosol sequences for Pleistocene climate reconstructions: rock magnetic, palaeosol and pollen proxies. Geofizicheskiy Zhurnal. 43, 3 (Oct. 2021), 3–26. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.v43i3.236378.