[1]
Ganiev, O.Z. , Amashukeli, T.A., Farfuliak, L.V. and Petrenko, K.V. 2021. Organization of the stationary seismological observations point. Geofizicheskiy Zhurnal. 43, 5 (Nov. 2021), 232–240. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.v43i5.244085.