[1]
Rokityansky, I. 2017. The memory of Vladimir Schuman - a scientist, citizen, patriot (on the occasion of his 75th birthday). Geofizicheskiy Zhurnal. 39, 1 (Mar. 2017), 144–146. DOI:https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i1.2017.95207.