(1)
Logvinov, I.; Tregubenko, V. I.; Tarasov, V. N. Geoelectric Studies of the South Voronezhcrystalline Massif. GJ 2014, 36, 75-84.