(1)
Slivinskaya, G.; Skarboviychuk, T.; Yakuhno, V.; Knyazkova, I. L. The Results of Paleomagnetic Studies of the Pleistocene Deposits of the Azov Sea (the Botievo Section). GJ 2012, 34, 79-90.