(1)
Starostenko, V. I.; Antonyuk, A. E.; Demchishin, M. G.; Dyshlyk, A. P.; Kendzera, A.; Krivosheev, P. I.; Levashov, S. P.; Lyalko, V. I.; Maslov, Y. A.; Matveev, I. V.; Mychak, A. G.; Omelchenko, V. D.; Orlenko, N. I.; Rybin, V. F.; Slyusarenko, Y. S.; Sokovnina, N. K.; Teremenko, M. M. Problems of Preservation of Architectural Heritage of the Historical Center of Kiev in Conditions of Increasing Ecological and Technogenic Risk. GJ 2011, 33, 3-14.