(1)
Ganiev, O. Z. .; Amashukeli, T. A.; Farfuliak, L. V. .; Petrenko, K. V. . Organization of the Stationary Seismological Observations Point. GJ 2021, 43, 232-240.