Verpakhovskaya, A., Pilipenko, V., & Budkevich, V. (2015). 3D finite-difference migration of the field of refracted waves. Geofizicheskiy Zhurnal, 37(3), 50–65. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i3.2015.111102