Bugaenko, I., Zaets, L., & Tsvetkova, T. (2015). Velocity typing the middle and lower mantle of Europe. Geofizicheskiy Zhurnal, 37(3), 88–101. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i3.2015.111104