Sharov, N. (2015). Deep seismic studies in the southeastern Fennoscandian Shield. Geofizicheskiy Zhurnal, 37(5), 104–120. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i5.2015.111149