Gordienko, V., Gordienko, I., & Zavgorodnyaya, O. (2015). Thermal field of the Donbas. Geofizicheskiy Zhurnal, 37(6), 3–23. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i6.2015.111169