Burakhovich, T., Nikolaev, I., Sheremet, E., & Shirkov, B. (2015). Geoelectric anomalies of the Ukrainian shield and their relation to mineral deposits. Geofizicheskiy Zhurnal, 37(6), 42–63. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i6.2015.111171