Tsvetkova, T. (2015). Two approaches to the problem of ray seismic tomography. Geofizicheskiy Zhurnal, 37(1), 121–133. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i1.2015.111330