Logvinov, I., Tregubenko, V. I., & Tarasov, V. N. (2014). Geoelectric studies of the south Voronezhcrystalline massif. Geofizicheskiy Zhurnal, 36(2), 75–84. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i2.2014.116119