Strakhov, V., & Savin, M. G. (2013). Reducing seismic hazard: missed opportunities. Geofizicheskiy Zhurnal, 35(1), 4–11. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i1.2013.116324