Babak, V. I., Klimkovich, T. A., Rokityansky, I. I., & Tereshin, A. V. (2013). Variations of the induction vector in Japan. Geofizicheskiy Zhurnal, 35(1), 153–158. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i1.2013.116346