Verpahovskaya, A. O., Pilipenko, V. N., & Pylypenko Е. V. (2017). Formation geological depth image according to refraction and reflection marine seismic data. Geofizicheskiy Zhurnal, 39(6), 106–121. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i6.2017.116375