Bakhmutov, V., Gladkochub, D. P., & Shpyra, V. V. (2013). Age position, geodynamic specifics and paleomagnetism of intrusive complexes of the western coast of the Antarctic Peninsula. Geofizicheskiy Zhurnal, 35(3), 3–30. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i3.2013.116387