Tsvetkova, T. A., & Bugaenko, I. V. (2012). Seismotomography of the mantle under the East European platform: mantle velocity boundaries. Geofizicheskiy Zhurnal, 34(5), 161–172. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i5.2012.116672