Slivinskaya, G., Skarboviychuk, T., Yakuhno, V., & Knyazkova, I. L. (2012). The results of paleomagnetic studies of the Pleistocene deposits of the Azov Sea (the Botievo section). Geofizicheskiy Zhurnal, 34(6), 79–90. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i6.2012.116710