Gordienko, V. V., Gordienko, I. V., Zavgorodnaya, O. V., Logvinov, I., & Tarasov, V. N. (2012). Evolution of the tectonosphere of the Ukrainian Carpathians. Geofizicheskiy Zhurnal, 34(6), 160–178. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i6.2012.116726