Spirtus, V. B. (2011). Features of the dynamics of seismic activity in models of the FitzHugh-Nagumo type. Geofizicheskiy Zhurnal, 33(2), 57–63. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i2.2011.117295