Starostenko, V. I. (2011). Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine - 50 years. Geofizicheskiy Zhurnal, 33(1), 154–158. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v33i1.2011.117448