Tyapkin, Y. K., Mendrii, I. V., Shchegolikhin, O. Y., & Tiapkina, O. M. (2018). Seismic coherence in the presence of signal time-delay fluctuations. Geofizicheskiy Zhurnal, 40(2), 30–47. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i2.2018.128878