Starostenko, V. I. (2018). Alexander Andreevich Trypilsky - 80 years old. Geofizicheskiy Zhurnal, 40(4), 217–219. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i4.2018.144118