Bakhmutov, V., Polyachenko, I., & Cherkes, S. (2018). Problems of Precambrian paleomagnetism on the territory of Ukraine. Geofizicheskiy Zhurnal, 40(5), 245–268. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i5.2018.147491