Gordienko, V. V. (2019). About degassing of the Earth. Geofizicheskiy Zhurnal, 41(3), 18–45. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i3.2019.172420