Mikhaylik, I. Y., Ganiev, A. Z., Petrenko, K. V., & Amashukeli, T. A. (2019). Equipment of seismic station IRIS KIEV and software interface for access to seismological data. Geofizicheskiy Zhurnal, 41(6), 203–212. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i6.2019.190077