Burtiyev, R., & Kardanets, V. (2020). A model of the basic components in the seismic Vrancea zone. Geofizicheskiy Zhurnal, 42(1), 76–85. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i1.2020.195474