Baranov, V., Mametova, L., & Korovin, V. (2020). Modelling of metasomatosis in radiogenic rocks as a factor of transformation of their properties. Geofizicheskiy Zhurnal, 42(1), 86–95. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i1.2020.195478