Kyrylyuk, V. (2020). On some aspects of the study of age ratios of rock complexes of the Ukrainian Shield. Geofizicheskiy Zhurnal, 42(2), 108–137. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i2.2020.201745