Omelchenko, V., & Pigulevskiy, P. (2020). Geological structure of the Ingulets-Kryvyi Rih-Krupetsk suture zone within Northern side of the Dnipro-Donets Depression. Geofizicheskiy Zhurnal, 42(4), 108–119. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i4.2020.210675