Andrushchenko, Y., Osadchy, V., Liashchuk, A., & Kornienko, I. (2020). Instrumental observations at the Rivne NPP permanent seismic monitoring network. Geofizicheskiy Zhurnal, 42(4), 133–141. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i4.2020.210677