Korzhov, Y., Lobova, G., Isaev, V., Starikov, A., & Kuzina, M. (2020). Hydrocarbons genesis of pre-Jurassic complex in Khanty-Mansiysk field (the zone of West Siberian plate local compression). Geofizicheskiy Zhurnal, 42(5), 130–147. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i5.2020.215076