Khazan, Y. (2020). Coronavirus scent. Geofizicheskiy Zhurnal, 42(5), 233–248. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i5.2020.215368