Shchyptsov О. . (2021). Digital vector of Ukraine development: formation of national industry of oceanographic geospatial data. Geofizicheskiy Zhurnal, 43(1), 266–275. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v43i1.2021.225553