Shcherbina, S. V. ., Pigulevskyi , P., Gurova, . I., Amashukeli, T. A., Shumlianska, L., Kalinichenko, O. A., Kalitova , I. A., Malytsky , D., Nikulin, V., & Verbytsky, S. (2022). A study of the properties of the tectonic structure of the Kryvyi Rih city based on statistical analysis of seismicity. Geofizicheskiy Zhurnal, 43(6), 248–265. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i6.251566