Rokityansky, I. (2017). The memory of Vladimir Schuman - a scientist, citizen, patriot (on the occasion of his 75th birthday). Geofizicheskiy Zhurnal, 39(1), 144–146. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i1.2017.95207