BAKARZHIYEVA, M. I.; MARCHENKO, A. V.; ROZYHAN, T. V.; GADYATSKAYA, E. P.; DRUKARENKO, V. V. Magnetic field and dike belts of eastern Azov block of the Ukrainian shield. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 38, n. 2, p. 19–34, 2016. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v38i2.2016.107763. Disponível em: http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/107763. Acesso em: 7 oct. 2022.