LYASHCHUK, A.; ANDRUSHCHENKO, Y.; GORDIENKO, Y.; KARYAGIN, E.; KORNIENKO, I. Possibility of the use of data of infrasonic monitoring for identification of the nature of seismic events. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 37, n. 6, p. 105–114, 2015. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v37i6.2015.111177. Disponível em: http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/111177. Acesso em: 25 sep. 2022.