DANOVA, T.; PERELYGIN, B. Application of wavelet analysis for updating Heinrich events age. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 37, n. 1, p. 165–175, 2015. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v37i1.2015.111334. Disponível em: http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/111334. Acesso em: 30 nov. 2022.