SHAROV, N.; KULIKOV, V.; ISANINA, E.; DROGITSKAYA, G.; KAZANSKIY, V. Deep structure and metallogeny of the North Onega synclinorium (Republic of Karelia, Russia): correlation of geological and seismic data. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 35, n. 4, p. 16–27, 2013. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v35i4.2013.111387. Disponível em: http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/111387. Acesso em: 30 mar. 2023.