SUGAK, V.; BORMOTOV, V.; PARKHOMENKO, V. Studies of anisotropy of dielectric permeability of soil rocks under pressure. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 36, n. 5, p. 118–127, 2014. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v36i5.2014.111572. Disponível em: http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/111572. Acesso em: 28 may. 2023.