ANAKHOV, P. Releasing of tectonic stresses by using microseismogenic phenomena. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 36, n. 5, p. 128–142, 2014. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v36i5.2014.111574. Disponível em: http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/111574. Acesso em: 23 may. 2022.