POLYACHENKO, E.; BAKHMUTOV, V.; KONSTANTINENKO, L.; TEYSER-ELENSKA, M.; KADZYALKO-HOFMOKL’, M.; SCARBOVIYCHUK, T.; YAKUKHNO, V. New results of paleomagnetic studies of red-colored Silurian deposits. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 36, n. 3, p. 34–47, 2014. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v36i3.2014.116052. Disponível em: http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/116052. Acesso em: 18 may. 2022.