GORDIENKO, V. V.; GORDIENKO, I. V.; ZAVGORODNAYA, O. V.; LOGVINOV, I.; TARASOV, V. N. Evolution of the tectonosphere of the Volyn-Podolsk Plate. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 33, n. 6, p. 30–49, 2011. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v33i6.2011.116791. Disponível em: http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/116791. Acesso em: 31 mar. 2023.