VAKHNENKO, V. O. Modeling hysteresis behavior of sandstone under conditions of slow cyclic loading. Geofizicheskiy Zhurnal, [S. l.], v. 33, n. 4, p. 153–158, 2011. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v33i4.2011.116906. Disponível em: http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/116906. Acesso em: 8 aug. 2022.